Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Специален ипотечен кредит в лева | Алианц | За покупка, строителство, рефинансиране и текущи нужди | Безплатни застраховки - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Специален ипотечен кредит в лева | Алианц | За покупка, строителство, рефинансиране и текущи нужди | Безплатни застраховки - НЕАКТИВЕН

Специален ипотечен кредит в лева | Алианц | За покупка, строителство, рефинансиране и текущи нужди | Безплатни застраховки - НЕАКТИВЕН
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Срока за одобрение на кредита зависи от възможността на кредитоискателя да предостави пълния набор от документи.
Пояснения
Пояснения Изискване на банката е кредитоискателите да бъдат работещи на постоянен трудов договор или упражняващи свободна професия.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на магазини, офиси и други.
За текущи нужди.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период Не се допуска гратис по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Лихва в размер на 3.50%.
Вид лихва Лихвата е променлива и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита За разглеждане на документи и оценка на кредитоспособността се начислява такса от 0.25% върху размера на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита При условие, че е заявена кредитна карта, годишната такса за поддръжка на картата е 40 лв.
Такса от 6 лв. за пакет с включени 50 бр. SMS-а.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за откриване на разплащателна сметка - 3 лв.
Такса за обслужване на разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване При предсрочно погасяване се дължи 1% върху размера на погасяваната част и само, ако погасяването е през първата година от срока на кредита.
При погасяване след първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на срока на кредита се дължи такса от 0.25%.
При предоговаряне на други условия - 0.10%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Такса за изготвяне на експертна оценка на имота 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 35 лв.
Плюс допълнителна такса от:
100 лв. - при сделки до 100 000 лв.
150 лв. - при сделки до 300 000 лв.
200 лв. - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Всички такси, както и начина им на начисляване ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени въпросите за ценообразуването по кредита.
Отстъпки и промоции Възможност за получаване на допълнителна отстъпка от лихвата с 0.25% при заявяване на кредитна карта.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховките са за сметка на банката.
Застраховка Живот Застрахователната премия по застраховка Живот се поема от банката.
Зacтpaxoвĸa Имот Сключване на застраховка Имот е задължителна, като премията се заплаща от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максимален размер на кредита 80% от пазарната стойност на имота съгласно изготвената експертна оценка.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - формуляр на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Превод на доход по сметка в банката или минимум 150% от размера на месечната вноска по кредита.
Поръчители Не се изискват поръчители по сделката. В хода на одобрение на кредита е възможно да бъде поставено като условие привличане на поръчител.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет.
Задължително изискване е имотът да е със степен на завършеност "груб строеж" (акт 14).
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст на кредитополучателя при изтичане срока на кредита е не повече от 60 г. за жените и 63 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Условията са валидни при ползване на допълнителни услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване, кредитна карта.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване за консултация.
Предимства
Предимства Финансиране на покупка и строеж на имот.
Висок процент на финансиране - до 80%.
Застраховките са безплатни за кредитополучателя.
ЗАЯВИ Сравни