Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране и покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г. и пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране и покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г. и пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране и покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г. и пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 1000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи и възможността да бъдат предоставени с искането за кредит.
Пояснения
Пояснения Изискване към кредитоискателите е да са заети по трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
За строеж.
За рефинансиране.
Гратисен период До 12 месеца за главницата при покупка.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 6% фиксирана лихва за 3 г.
Вид лихва За първите 3 г. лихвата е фиксирана и е в размер на 6%.
След третата година, лихвата е променлива и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%.
Таксата се начислява върху размера на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за ползвания пакет - 2.50 лв.
Таксата включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката ДСК Pay.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване Таксата е както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При промяна на лихвени условия се начислява 1%, максимум 500 лв.
При промяна на срока, обезпечение и др. неценови параметри - 50 лв.
При промяна дата на месечната вноска по искане на клиента - без такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата за изготвяне на пазарна оценка се заплаща от кредитоискателя.
Цената на оценката е в размер от 120 лв. до 224 лв. в зависимост от имота предмет на оценка.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за изготвяне и учредяване на ипотека - 25 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще обсъдим всички такси.
Коментар за лихвите и таксите Коментар на лихвените условия при заявена консултация.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на допълнителни отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховка Живот - не се изисква.
Застраховка Имот - задължителна.
Застраховка Живот Застраховка Живот може да бъде сключена само по искане на кредитополучателя.
Банката няма изискване за животозастраховане.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължително е сключване на застраховка на имота.
Премията по застраховката е 0.15%, начислявана върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност до 70%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) При рефинансиране - 95% от пазарната цена на имота.
При покупка до 90%.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С ангажимент за превод на работна заплата.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. е максималната възраст при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет ДСК Pay.
Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Максималният срок е:
- 30 г. с обезпечение по кредита жилищен имот;
- 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства За първите 3 г. фиксирана лихва.
Процент на финансиране до 90%, а при рефинансиране до 95%.
Гратисен период до 12 месеца.
Без сключване на застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 444,24 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 161 534,68 лв., ГПР – 5,55% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,30%, Променлива лихва за останалия срок – 5,30%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.