Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране | Пакет Уют ДСК PAY+ | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране | Пакет Уют ДСК PAY+ | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка, строителство, рефинансиране | Пакет Уют ДСК PAY+ | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 80000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от възможността на кредитоискателя да предостави пълния комплект от необходими документи.
Пояснения
Пояснения Условие на банката е кредитоискателите да работят по трудови правоотношения.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на ипотечни кредити.
Гратисен период Гратисен период по главницата се допуска:
- 12 месеца за покупка на имот;
- 24 месеца при строителство.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва за периода на кредита 4.20%.
Вид лихва Плаваща лихва, формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
Такса за разглеждане на документи при рефинансиране - за суми над 30 000 лв. не се дължи такса.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна пакетна такса - 3.50 лв.
*Месечната пакет такса - включва пакет от комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се дължи при условие, че погасяването се извършва през първата година от срока на действие на кредита и е в размер на 1% върху погасяваната сума.
След първите 12 месеца считано от датата на усвояване на кредита, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна При отправено искане за предоговаряне на условия по вече действащ кредит се дължат такси, както следва:
- 1% върху остатъка при преразглеждане на лихвата;
- без такса при промяна датата на падеж на месечната вноска.
- 50 лв. при промяна на други параметри по сделката (срок, обезпечение и др.).
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В диапазон от 120 лв. до 224 лв. в зависимост от вида на обезпечението, което ще се оценява.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe За изготвяне и учредяване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация по време, на която ще бъдат обсъдени всички такси и възможности за договаряне.
Коментар за лихвите и таксите Посочената лихва е валидна при ползване на:
-Пакет ДСК Pay+
-Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.

Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне на отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация по застраховките, покритите рискове и застрахователни премии, както и за избор на застраховател при консултация.
Застраховка Живот Не е задължителна.
Може да бъде сключена при желание от страна на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Годишна застрахователна премия от 0.15% начислявана върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност до 70%.
Остатъчен доход 100 лв. на член от семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Размер на кредита до 90%.
Допуска се финансиране до 95% при рефинансиране на ипотечен кредит.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на доход по сметка в ДСК.
Поръчители Без изискване за поръчители по сделката.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Максималният срок за погасяване зависи от вида на обезпечението, а именно:
- 30 г. при обезпечение с жилищен имот;
- 25 г. при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 95% при рефинансиране и до 90% в останалите случаи.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 386,56 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 140 775,68 лв, ГПР – 4,29% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 4,10%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв, Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.