Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка или рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка или рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка или рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение В зависимост от възможността за предоставяне на пълния комплект от документи.
Пояснения
Пояснения Условие на банката е кредитополучателите да са заети по трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилищен имот - готов или в процес на изграждане.
За покупка на земя.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период Гратисен период по главница:
- до 24 месеца при строителство;
- до 12 месеца при покупка.
Гратисен период за лихвата не се допуска.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Фиксирана лихва от 5.60% за първите 5 г. от срока на кредита.
Вид лихва Фиксирана лихва 5 г. - 5.60%
Плаваща лихва след петата година до крайния срок на кредита, формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и проучване на кредитоискателя - 0.25% от размера на искания кредит.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси за целия срок на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за ползвания пакет - 2.50 лв.
Месечната такса включва пакет от услуги на банката ДСК Pay. Свържете се с нас за допълнителна информация.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се дължи през първите 12 месеца от срока на кредита и е в размер на 1%.
След първата година в случай на предсрочно погасяване, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна Банката предоставя възможност за предоговаряне на условията по вече действащ кредит, за което кредитополучателят заплаща такса, както следва:
- за предоговаряне на неценови параметри - 50 лв.;
- за предоговаряне на лихвени условия - 1% от остатъка, максимум 500 лв.;
- без такса за предоговаряне на всички други условия по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата за оценка на имота, обезпечение по кредита се определя от вида му и е в диапазон от 120 лв. до 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека върху имота предмет на сделката - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени всички подробности.
Коментар за лихвите и таксите При заявяване на консултация, ще бъдат коментирани възможностите за договаряне на по-благоприятни лихвени условия.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на ценови параметри е възможно след първоначално разглеждане на документите.
Застраховки
Информация за застраховане Изискването за застраховане, рисковете и цената на застраховката ще бъдат обсъдени при консултация.
Застраховка Живот Застраховка Живот не е задължителна.
При изявено искане от кредитополучателя, застраховка може да бъде сключена.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка на недвижимия имот за сметка на кредитополучателя.
Застрахователна премия от 0.15%, която се заплаща годишно.
Застраховката се подновява всяка година, като задължение на кредитополучателя е да осигурява средства за заплащането й.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Сумата на месечните вноски към дохода на кредитополучателя не трябва да надвишава 70%.
Банката има изискване за остатък на член от семейството от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Размерът на кредита не може да надвишава 90% от изготвената пазарна оценка.
Допуска се финансиране до 95%, ако целта на кредита е рефинансиране.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит по образец на банката.
Документи за самоличност - лична карта/парспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Изискване за превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Поръчители по сделката не се изискват.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Възраст и за жените и за мъжете не повече от 75 г. на крайната дата на падеж на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Без опция за предоставяне на кредит на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет ДСК Pay.
Пояснения на условията Срокът на кредита се определя от вида на обезпечението, а именно:
- максимален срок от 30 г., когато кредитът е обезпечен с жилищен имот;
- максимален срок от 25 г., когато обезпечение по кредита е нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксиран лихвен процент за 5 г.
Процент на финансиране до 90%, а при рефинансиране с възможност до 95%.
Гратисен период до 24 месеца.
Застраховка Живот - не е задължителна.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 424,58 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 154 464, 92 лв. ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%, Променлива лихва за останалия срок – 4,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.