Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | Пощенска банка | За покупка на жилище, строителство, ремонт, рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Живот + Пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в евро | Пощенска банка | За покупка на жилище, строителство, ремонт, рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Живот + Пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Опция за експресно разглеждане на искането за кредит - 1 работен ден.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор.
С превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута EUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.95%
Вид лихва 3.95% - Фиксирана лихва за първите пет години.
4.15% Плаваща лихва след петата година
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита 75 лв. - такса за оценка на кредитоспособността.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 150 лв.
Такса за оценка на имот - за апартамент.
200 лв.
Такса за документален анализ на обезпечението.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия и ценообразуването.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот за първите 5 години - 1.97% изчислена върху размера на кредита.
Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот 0.0770 % месечно или
2.27 % годишно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170 % годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 60%
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната оценка на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на работна заплата по сметка в банката
Поръчители Без изискване за поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Застрахователен пакет Живот.
Програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Фиксирана лихва за първите 5 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, общата дължима сума е 140 816,92евро, Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.