Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | ОББ | С фиксирана лихва за първите 3 г.

Жилищен ипотечен кредит в лева | ОББ | С фиксирана лихва за първите 3 г.
Организация: ОББ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Възможност за предварително одобрение на база доходи и без да са налични документи за имота предмет на сделката.
След представяне на документи за имота се получава окончателно решение по кредита.
Пояснения
Пояснения Кандидатите трябва да работят по трудов договор или да упражняват свободна професия.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За ремонт, строителни или довършителни работи.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Кредитът е без възможност за гратисен период по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Промоционална лихва от 2.95% за 3г.
Вид лихва 2.95% фиксирана лихва за 3г.
За останалия период променлива лихва, формирана от РЛП + надбавка (3.95).
Еднократни такси за кредита Такса за проучване и разглеждане на документи - 200 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За месечно обслужване на сметка, необходима за усвояване и погасяване на кредита - 3 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса предсрочно погасяване:
- през първата година - 1%.
- след първата година - 0%.
Такса за предоговаряне / промяна При отправяне на искане за разглеждане предоговаряне на условия по кредита се начислява такса от 35 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Оценка на обезпечението се извършва от независими експерт оценители.
Таксата за оценка се определя от вида на имота:
- за оценка на апартамент - 130 лв.
- за оценка на къща - 190 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други такси Таксите и начина на начисляване и възможностите за договаряне ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Коментар по ценовите параметри при заявяване на консултация.
Отстъпки и промоции След оценка на кредитния риск е възможно допълнително договаряне на отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховка на имота, обезпечение по кредита - задължителна.
Застраховка Живот - не е задължителна.
Застраховка Живот При изрично искане от страна на кредитополучателя, може да бъде сключена полица за застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователната премия се начислява върху остатъка от кредита и се дължи от кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност максимум 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Финансиране до 85% от пазарната цена на имота.
Изисквания и необходими документи Молба-декларация за ипотечен кредит - форма на банката.
Копие на лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Няма изрично условие за превод на доходи по сметка в банката.
Поръчители Няма изискване за поръчители.
При висок кредитен риск е възможно банката да постави условие за поръчителство по сделката.
Обезпечение Първа по ред ипотека в полза на банката върху имота обезпечение по кредита.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При изтичане срока на кредита, възрастта на кредитополучателите не трябва да надвишава 70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Възможно е кредитополучател да бъде чуждестранен гражданин, ако покрива допълнителните изисквания на банката.
Изисквания за други услуги или продукти Условия, параметри и структура на сделката ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и уточняване на всички подробности по сделката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране до 85%.
Фиксирана лихва за първите 3 г.
Бърз отговор.
ЗАЯВИ Сравни

Пример: ГПР 4.2% при ипотечен кредит с одобрен размер 80 000 лв., срок на кредита 30 г.; фиксирана лихва 3.50% за първите 3 г. и плаваща лихва до крайния срок на кредита, формиран от РЛП + фиксирана надбавка 4%. За първите 3 г. месечните вноски са в размер на 359.24 лв. и за следващите 27 г. вноски по кредита в размер на 388.56 лв.; общо дължима сума в края на периода на кредита 140 118.80 лв. Изискване за сключване на застраховка „Имот“, разходът за която е за сметка на кредитополучателя и не е включен в настоящото изчисляване на ГПР.