Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | Д Банк | Фиксирана лихва за 1 г.

Жилищен ипотечен кредит в лева | Д Банк | Фиксирана лихва за 1 г.
Организация: Д Банк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение В зависимост от времето необходимо за набавяне на първоначалния комплект от документи.
Пояснения
Пояснения С доказване на доходите.
Информация за кредита
Цел на кредита За закупуване на жилищен имот.
За довършителни работи, подобрения или ремонт на недвижим имот.
За рефинансиране на жилищни кредити.
Гратисен период До 12 месеца по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.20%
Вид лихва Фиксиран лихвен процент за 1 година от срока на действие на кредита и плаваща лихва за останалия период формирана на база 6М EURIBOR + надбавка.
Актуализацията на 6М EURIBOR е два пъти - на 1 март и на 1 септември всяка година.
Еднократни такси за кредита 100 лв.
Месечни и годишни такси за кредита При условие, че кредитополучателят е заявил кредитна карта, дължимата годишната такса за обслужване е 42 лв.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.80 лв. месечно за разплащателната сметка за обслужване на заема.
Такса за предсрочно погасяване В случай на предсрочно погасяване през първата година таксата възлиза на 1% от предсрочно погасената сума.
След първата година не се начислява такса за предсрочно погасяване по кредита.
Такса за предоговаряне / промяна Поръчай безплатна консултация за уточнение на всички подробности.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса за правни консултации и съдействие.
Други такси Поръчай безплатна консултация за уточняване на всички подробности и такси.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоции Предварително одобрен лимит по кредитна карта в размер на 5% от сумата на одобрения кредит, но не повече от 5 000 лв.
Възможности за индивидуално договаряне на условията.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за застраховките и сравнение на условията при провеждане на консултация.
Застраховка Живот
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот е задължителна, като банката дава възможност за избор на застраховател, когато са покрити предварително посочените от банката рискове.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 65%
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Възможност за финансиране до 100% спрямо покупната цена на апартамента/обезпечението.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност (лична карта).
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходите.
Документи за собственост на обезпечението.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка на обезпечението.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна/пазарна оценка на обезпечението.
Други документи.
Превод на заплата Преференциалните ценови условия са валидни при условие, че работната заплата се превежда по сметка в банката или при вноска по сметка на минимум 150% от месечната погасителна вноска по кредита.
Поръчители Кредитът може да бъде разрешен и без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания или друг имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства За 1 г. фиксиран лихвен процент.
Висок процент на финансиране - до 100% от покупната цена или до 85% от пазарната цена на обезпечението.
12 месечен гратисен период по главницата.
Лихвен бонус включващ възстановяване по сметка на кредитополучателя до 2% върху остатъка от главницата. Лихвеният бонус е приложим за първите 5 г. от срока на кредита и се изплаща в края на всяка завършена година.
ЗАЯВИ Сравни

При разрешен ипотечен кредит 80 000 лв., за срок от 25 г., фиксирана лихва за първата година 3.30% и плаваща лихва за останалия срок, формирана от 6М EURIBOR + фиксирана надбавка; такси, както следва: за разглеждане на документи 100 лв., за откриване на сметка 2 лв., месечна такса за поддържане на разплащателната сметка необходима за обслужване на кредита 2 лв., за изготвяне на експертна оценка на имота 120 лв., при наличие на предходна ипотека е необходимо същата да бъде заличена, за което ще бъдат необходими 60 лв., при необходимост от подновяване на действаща ипотека 60 лв., за обслужване на издадена кредитна карта годишна такса в размер на 42 лв., се формира ГПР от 3.57%.

Сума за погасяване в края на периода на кредита - 119 942.78 лв., като месечно са дължими вноски в размер на 391.97 лв.

Трябва да имаме предвид, че направените изчисления са без калкулиране на застраховка Имот, която е задължителна, но банката дава възможност за избор на застраховател и при спазване на задължителните изисквания за покриване на посочените рискове.При лихвен бонус от 2% по ипотечен кредит от 80 000 лв. за срок от 25 г., възстановената лихва в абсолютна стойност за първата година ще бъде в размер на 316.18 лв., за втората година ще бъдат възстановени 307.67 лв., за третата година 298.88 лв., за четвъртата година 289.79 лв., за последната пета година 280.40 лв. Общо на кредитополучателят ще бъде възстановена като лихвен бонус сумата от 1 492.92 лв.