Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Универсален ипотечен кредит в лева | Алианц | За текущи нужди | Без превод на заплата

Универсален ипотечен кредит в лева | Алианц | За текущи нужди | Без превод на заплата
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 100000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Периода на одобрение зависи от възможността за представяне на пълния комплект от необходими документи.
Пояснения
Пояснения Кредитът се отпуска на работещи на трудов договор или лица упражняващи свободни професии, без задължение за превод на доход в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покриване на текущи нужди на кредитоискателя.
Гратисен период Не се допуска гратис по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Плаващ лихвен процент от 6.85%.
Вид лихва Променлива лихва формирана от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Начислява се 0.25% от размера на кредита такса за проучване и оценка на кредитоспособността на кредитоискателя.
Месечни и годишни такси за кредита Пакет с включени 50 броя SMS-а с месечна такса за пакета от 6 лв.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За откриване на сметка обслужваща кредита се заплаща еднократна такса от 3 лв.
За месечно обслужване на сметката - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса предсрочно погасяване се дължи през първата година в размер на 1% и 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне срока на кредита се начислява такса от 0.25% върху остатъка по кредита.
При предоговаряне на други условия по сделката таксата е 0.10%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Такса за изготвяна на пазарна оценка от лицензиран експерт оценител 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 35 лв.
Плюс такса от:
100 лева - при сделки до 100 000 лв.
150 лева - при сделки до 300 000 лв.
200 лева - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Начина на начисляване и събиране на таксите ще бъде обсъден при консултация.
Коментар за лихвите и таксите Поръчай безплатна консултация за коментар по всички параметри на кредита.
Отстъпки и промоции
Застраховки
Информация за застраховане Застраховките са за сметка на банката.
Застраховка Живот Безплатна застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Безплатна застраховка на недвижимия имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максималния размер на кредита не може да надвишава 65% от пазарната оценка на имота обезпечение по сделката.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - по образец на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за дохода.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без изискване за превод на доход по сметка.
Поръчители Не се изискват поръчители, но в процеса на одобрение е възможно да бъде поставено условие за включване на поръчител по сделката.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет.
Допуска се обезпечение по кредита да бъде УПИ.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При изтичане срока на кредита, максималната възраст за жените е не повече от 60 г. и 63 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Условията са валидни при ползване на допълнителни услуги: издаване на дебитна карта, ползване на интернет банкиране с безплатна регистрация, SMS известяване.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по всички възникнали въпроси относно параметри и условия по сделката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Нецелеви ипотечен кредит за покриване на текущи нужди.
Процент на финансиране - до 65%.
Без превод на заплата по сметка в банката.
Безплатни застраховки.
ЗАЯВИ Сравни