Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Универсален ипотечен кредит в лева | Алианц |За покриване на текущи нужди | Безплатни застраховки

Универсален ипотечен кредит в лева | Алианц |За покриване на текущи нужди | Безплатни застраховки
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 100000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след представяне на пълния набор от изискани от банката документи.
Пояснения
Пояснения Работещи по трудов договор или упражняващи свободна професия, възнаграждението, от които следва да постъпва по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За текущи нужди.
Гратисен период Нецелеви кредит, при който не се допуска гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Променлива лихва от 5.85%.
Вид лихва Плаващ лихвен процент формиран от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Начислява се 0.25% върху размера на кредита за проучване и оценка на кредитоспособността.
Месечни и годишни такси за кредита Ползване на пакет от 50 бр. SMS известявания с цена на пакета 6 лв.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за откриване на разплащателна сметка 3 лв.
Такса за месечно обслужване на сметката 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване По кредита се допуска предсрочно погасяване, като таксата е, както следва:
- при погасяване през първата година - 1%;
- при погасяване след първата година - 0%.
Такса за предоговаряне / промяна За предоговаряне срока на кредита се начислява такса от 0.25%.
При предоговаряне на други условия по кредита се начислява такса от 0.10%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на експертна оценка на имота се заплаща такса от 120 лв. Оценката се изготвя от лицензиран експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 35 лв.
Плюс допълнителна такса от:
100 лв. - при сделки до 100 000 лв.
150 лв. - при сделки до 300 000 лв.
200 лв. - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Изброените такси може да бъдат обсъдени при заявяване на безплатна професионална консултация.
Коментар за лихвите и таксите Обсъждане на параметрите при безплатна консултация, която може да заявите още сега.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на допълнителни ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Застрахователните премии по застраховка на имота и застраховка Живот се заплащат от банката.
Застраховка Живот Безплатна застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Безплатна за кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност - максимум 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 65% от пазарната стойност на имота служещ като обезпечение по сделката.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - формуляр на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документи доказващи доходите за 12 месеца.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на месечното възнаграждение по сметка в банката или не по-малко от 150% от размера на месечната погасителна вноска.
Поръчители Кредитът може да бъде разрешен и без поръчители.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет.
Допуска се като самостоятелно обезпечение да бъде УПИ.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст при изтичане на кредита е 60 г. за жените и 63 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Преференциалните условия са валидни при ползване на допълнителни продукти и услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по всички възникнали допълнителни въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране за нецелеви кредит - до 65% от пазарната цена.
Като обезпечение по универсален ипотечен кредит може да бъде и само УПИ, при условие, че след дисконтиране на пазарната цена, кредита е напълно обезпечен.
Застраховките са за сметка на банката.
ЗАЯВИ Сравни