Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Специален ипотечен кредит в лева | Алианц | За запукуване на имот, строеж, рефинансиране или текущи нужди | Без превод на заплата

Специален ипотечен кредит в лева | Алианц | За запукуване на имот, строеж, рефинансиране или текущи нужди | Без превод на заплата
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бързо одобрение след представяне на всички необходими документи.
Пояснения
Пояснения Кредитът се предлага на служители работещи на трудов договор или лица със свободни професии.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
За текущи нужди.
Гратисен период Без гратисен период по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Финансиране при лихва 4.40%.
Вид лихва Плаващ лихвен процент формиран на база РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита При ползване на кредитна карта, дължимата годишна такса е 40 лв.
Такса за пакет с SMS известяване - 6 лв. месечно, с включени 50 бр. SMS-и.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Откриване на сметка обслужваща кредита 3 лв.
Месечна такса за сметката 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване През първата година от срока на действие на кредита, таксата за предсрочно погасяване е 1%.
За предсрочно погасяване след първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна При постъпване на искане от страна на кредитополучателят за предоговаряне на условия по кредита, се дължи такса от 0.10%.
При искане за предоговаряне срока на кредита се дължи такса от 0.25%.
Таксите се начисляват върху остатъка от кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка от лицензиран експерт оценител се заплаща такса от 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 35 лв. - такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека.
Плюс допълнителна такса от:
100 лв. - при сделки до 100 000 лв.
150 лв. - при сделки до 300 000 лв.
200 лв. - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Всички такси, както и начина на начисляване и събиране ще бъдат обсъдени при заявяване на безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Подай запитване за консултация и коментар по ценовите параметри на кредита.
Отстъпки и промоции С предоставяне на кредитна карта е възможно да бъдат договорени отстъпки от лихвата с 0.25%.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителни застраховки, безплатни за клиента.
Застраховка Живот Разходите по сключване на застраховка Живот се поемат от банката.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот е за сметка на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Доказан процент на кредитоспособност 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 80% от пазарната стойност на имота, определена от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит и декларации - бланки на банката.
Лична карта / паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за дохода.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Не се изисква превод на работна заплата.
Поръчители Кредитът се предлага без изискване за поръчителство.
В процеса на разглеждане е възможно да възникне необходимост от привличане на поръчител.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет.
Имотите, служещи за обезпечение трябва да бъдат със степен на завършеност "груб строеж".
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 60 г. за жените и 63 г. за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Преференциалните условия са валидни при ползване на: дебитна карта, интернет банкиране, SMS известяване, кредитна карта.
Пояснения на условията При заявяване на безплатна консултация ще бъдат обсъдени всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 80%.
Застрахователните премии по застраховките са за сметка на банката.
Финансиране на текущи нужди.
ЗАЯВИ Сравни